Sulfit de sodiu


Produsul va fi livrat
Vineri, 24 Mai Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: Na SO

Descriere: substanţă solidă, incoloră, inodoră.

Utilizări: reactiv in laboratoare si in diverse scopuri industriale. 

Recomandări: Se vor prevedea o ventilaţie şi un sistem adecvat de colectare a prafului la nivelul echipamentului.Se va evita formarea de praf. Fumatul, mâncatul şi băutul sunt interzise în spaţiul de utilizare.

Nr. CAS: 7757-83-7
Nr.CE: 231-821-4

 

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Sulfit de sodiu

Parametri

Densitate

2,63 g/cm3 (15 °C)

pH

8,5 - 10,5 (50 g/l; 20 °C)

Temperatură de fierbere

Nu există date

Punctul de topire

> 500 °C

 

Ambalare: Ambalajele contaminate trebuie golite de tot produsul rezidual. Aceste ambalaje sunt considerate deșeu periculos și vor fi ecologizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, de către companii specializate.

Marcare:

Etichetare în conformitate cu cerințele Regulamentului 1272/2008/EC. Acest produs nu este etichetat ca fiind periculos în conformitate cu cerințele Regulamentului (EC) 1272/2008.

Depozitare: Se va păstra ermetic închis, într-un loc uscat şi rece. Se va păstra într-un loc bine ventilat.

Incompatibil cu agenţi oxidanţi. Nu se va depozita lângă acizi.

Transport 

Nu se aplică condițiile speciale(ADR).

Termen de garanţie: 2 ani.

Sulfit de sodiu

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!