Sulfat feros


Produsul va fi livrat
Miercuri, 19 Iunie Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: FeSO4• 7 H2O

Descriere: solid, pulbere cristalină de culoare gri cu tentă galben verzui, miros inodor. 

Utilizări: Agent pentru tratarea apei de uz industrial sau a apei potabile, tratarea apelor reziduale şi a nămolurilordinstațiile deepurareaapelorreziduale,aditivîn agricultură,produs utilizat în remedierea solului.

Recomandări: Se va evita contactul cu pielea şi ochii. În zona în care se manipulează produsul se va asigura o aerisire corespunzătoare în scopul menținerii nivelului de expunere sub limita de expunere ocupațională. A nu se mânca, bea sau fuma în zonele de lucru. După întreruperea activității cu substanța este obligatorie spălarea mâinilor. Înaintea intrării în zonele în care se ia masa, se îndepărtează îmbrăcămintea contaminată şi echipamentul de protecție.

Nr. CAS:

7782-63-0

Nr.EC:

231-753-5


CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE
 

Sulfat feros

Parametri

Densitate

2,97 la 20°C

pH

3-4 (soluție apoasă 50g/l la 20°C)

Temperatură de fierbere

300°C 


Ambalare:

Ambalajele se vor păstra închise ermetic, astfel încât să prevină pătrunderea umezelii și să garanteze siguranța produsului în timpul transportului și depozitării. Materiale recomandate pentru ambalaje: material plastic (PE, PP, PVC), poliester armat cu fibre de sticlă, titan, oțel rezistent la acțiunea acizilor sau oțel cauciucat.


Etichetare conform CLP (Reg. 1272/2008)

Marcare:

Pictograme de pericol:

      GHS 07 

Cuvânt de avertizare: Atenție

Fraze de pericol:

H302: Nociv în caz de înghițire

H315: Provoaca iritarea pielii

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor

Depozitare: Produsul se va depozita în ambalajul furnizorului în locuri bine aerisite/venitlate, răcoroase și uscate, departe de orice sursă de căldură și umiditate, ferit de expunere la ploaie sau zăpadă sau de contactul cu apa subterană. Se va evita înghețul. Produsul se va depozita departe de materialele incompatibile. Materialele de evitat: metale care sunt rezistente la acțiunea acizilor, acizi tare, baze, oxidanți puternici, compuși organici.

Transport: Nu se aplică condiții speciale.

Termen de garanție: 12 luni

Sulfat feros

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!