Fosfat trisodic


Produsul va fi livrat
Luni, 29 Aprilie Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: Na3PO4

Descriere: Solid, pudră cristalină albă fără miros.

Utilizări: Produs chimic industrial, tratament pentru demineralizarea apei, industria hârtiei, industria textilă, aditiv alimentar, agent inhibitor de coroziune pentru conductelede apa fabricate din oţel galvanizat sau plumb.

Recomandări: Se recomandă o ventilație adecvată. Evitați contactul cu ochii, inhalarea prafului. Persoanele care manipulează produsul trebuie să poarte echipament de protecţie complet. Patrati containerele nefolosite închise.

CAS Nr. 7601-54-9
EINECS 231-509-8

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Fosfat Trisodic

Parametri

Masa moleculară relativă

163,94

pH

Nu se aplică


Ambalare:
Deşeurile de ambalaj trebuie predate la punctele de colectare autorizate pentru reciclare sau incinerate în incineratoare autorizate.

Marcare:

Corodarea/iritarea pielii, cat.2

Lezarea gravă/iritarea ochilor, cat. 2

Toxicitate asupra unui organ tinta specific in urma unei singure expuneri, cat.3

Alte pericole: Atentie! 

Fraze H

H315 - Provoacă iritarea pielii

H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii

Depozitare: Păstrați într-un container/ambalaj original, închis și etichetat corespunzător. Produsul trebuie depozitat în locuri reci, bine ventilate, departe de materiale incompatibile. Locul de depozitare trebuie să fie ventilat corespunzător și să poată fi curățat. Țineți departe de acizii tari. Țineți departe personalul neautorizat; puneți înscrisuri/afișe corespunzătoare, vizibile. Materiale pentru ambalaj: nu sunt date disponibile.

Transport: Substanţă neclasificată pentru transport rutier sau feroviar, maritim, aerian.

Termen de garanţie: 6 luni.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!