Borax decahidrat


Produsul va fi livrat
Miercuri, 24 Iulie Cere oferta


Descriere

Denumire chimică: Na2[B4O5(OH)4]·10H2O

Descriere: solid, alb, inodor

Utilizări: Scop industrial : ceramica , detergenti , industria cartonului ondulat si a hartiei , sticle borosilicate , fibra de sticla pentru izolare.

Recomandări: Se va folosi echipament de protecţie individual. Se va prevedea o reîmprospătare a aerului şi/sau o ventilaţie corespunzătoare la locul de muncă. Se va evita contactul cu pielea şi ochii. A nu se inspira praful. In locurile unde este manipulat acest produs vor fi prevăzute instalaţii speciale pentru dus, în caz de accident.

CAS Nr. 1303-43-4
INDEX NR. 005-011-01-1

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 

Borax decahidrat

Parametri

Densitate

2,37 g/cm3

Greutatea moleculară

201,27 g/mol

Punctul de îngheţare

ca. 742 °C


Ambalare:
Ambalajele contaminate trebiue golite de tot produsul rezidual. Aceste ambalaje sunt considerate deseu periculos si vor fi ecologizate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, de catre companii specializate. Dupa golirea ambalajelor de produs, acestea vor fi tratate in acelasi mod cu deseurile de produs.

Marcare:

Simboluri de pericol: 

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol: H360FD Poate dăuna fertilităţi. Poate dăuna fătului.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

Depozitare: Se va depozita într-un loc accesibil numai personalului autorizat. Se va depozita în containerul original. Produsul nu este inflamabil. Măsuri normale de protecţie împotriva incendiilor. Se va păstra ermetic închis, într-un loc uscat şi rece. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. Materiale care trebuie evitate: agenţi reducători.

Transport: Neclasificat pentru transport rutier.

Termen de garanţie: 2 ani de la data fabricaţiei.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!