Percloretilena


Produsul va fi livrat
Vineri, 24 Mai Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: C2Cl4

Descriere: soluţie lichidă,incoloră cu miros eterat.

Utilizări: Intermediar de sinteza, solvent.

Recomandări: Se recomandă folosirea în sistem închis. A se utiliza numai în locuri bine ventilate. A se păstra departe de căldură. Se va transvaza de preferinţă prin sistem de pompă sau pe bază de forţă de gravitate. A se păstra departe de produse incompatibile.

CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9

 

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Caracteristici

Parametri

Denstitatea la 200 C

1,62

Punctul de topire

-22 °C

Temperatură de fierbere

121,4 °C

 

Ambalare: Material pentru ambalaj: 

Materiale adaptate: Oţel inoxidabil, bidon din oţel, sticlă. Materiale neadaptate: Aluminiu

Marcare:

Pictograme de pericol

Cuvânt de avertizare: Atenţie

H351

- Susceptibil de a provoca cancer.

H315

- Provoacă iritarea pielii.

H317

- Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H336

- Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

H411

- Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.


Depozitare:
Se va depozita în containerul original. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Se va păstra într-un loc uscat. Se va feri departe de lumina directă a soarelui în containere etichetate corespunzător. Se va ţine containerul închis, într-o zonă inchisă. A se păstra departe de produse incompatibile.

Transport: Percloretilena poate fi transportată în conformitate cu reglementările de transport pentru mărfuri periculoase, clasa de pericol 6.1- Toxic.

Termen de garanţie: 24 luni de la data fabricaţiei.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!