Alcool izoamilic


Produsul va fi livrat
Vineri, 24 Mai Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: (CH3)2CHCH2CH2OH

Descriere: lichid incolor, cu miros caracteristic.

Utilizări: Ca reactiv pentru analiză şi în diverse scopuri industriale.

Recomandări: Nu se va mânca, nu se va bea şi nu se va fuma niciodată în zona de lucru.

Se va asigura o bună igienă personală după utilizare, înainte de masă, înainte de a bea. Măsuri de prevenire – în timpul manipulării nu se vor folosi recipiente improvizate şi neetichetate

CAS Nr. 123-51-3
EINECS Nr. 204-633-6

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Alcool izoamilic

Parametri

Densitate

0,81 g/, 20 °C

pH

7 cm

Temperatură de fierbere

131 °C

Punctul de topire

-117 °C 


Ambalare:
Flacon de 1l

Marcare:

Elemente pentru etichetă

Cuvânt de avertizare: ATENŢIE

Fraze de pericol:

H 226 Lichid şi vapori inflamabili.

H 332 Nociv în caz de inhalare.

H 335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

EUH 066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Depozitare: Produsul se depozitează închis etanş, în recipiente etichetate corespunzător, în spaţii uscate, bine ventilate, departe de sursele de foc sau căldurǎ. Se iau măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice.

Transport:

Numărul ONU (UN): 1105

Clasificarea (clasa) produsului periculos: 3

Denumirea produsului: Alcool izoamilic

Grupa de ambalare: - grupa „III”

Termen de garanţie: 24 luni.

Alcool izoamilic

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!