Metabisulfit de sodiu


Produsul va fi livrat
Vineri, 24 Mai Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: Na2O5S2

Descriere: pudră solidă incoloră, cu miros înţepător, de sulf.

Utilizări: Folosit ca agent de umectare/ de spălare în industria textilă.

Recomandări: Se recomandă o ventilaţie adecvată la locul de muncă, se evită generea şi acumularea prafului. Se va utiliza echipamentul de protecţie corespunzător. Cantitatea depozitată la locul de muncă nu trebuie sa fie mai mare decât cea necesară pentru menţinerea fluxului continuu al lucrului. Se recomandă evitarea inhalării prafului şi a contactului cu ochii. Ţineţi containerele închise etanş când nu utilizaţi produsul.

CAS Nr. 7681-57-4
EINECS Nr. 231-673-0

 

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Metabisulfit de sodiu

Parametri

Densitate relativa

1,480 g / cm3

Punct de topire / Interval

> 300 ° C

 

Ambalare: Metabisulfitul de sodiu se ambalează in saci de 25 kg.

Marcare:

Clasificare: conform Regulamentului (CE) nr 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol:

Simbolul de pericol privind sănătatea: Xn 

Fraze de risc: R22: Nociv prin înghiţire 

R31:În caz de contact cu acizii (se) degajă gaze toxice

R41: Risc de leziuni oculare grave

Depozitare: A se păstra la loc răcoros. Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat și bine ventilat. Niciodată nu permite produsului pentru a intra în contact cu apa în timpul depozitării. Nu depozitați lângă acizi. Aer și sensibil la umezeală.

Transport: Substanţă neclasificată ADR pentru transport rutier sau feroviar. Acesta se va face cu mijloace de transport acoperite, dar ventilate. 

Termen de garanţie: 24 de luni.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!