Sulfat de cupru


Produsul va fi livrat
Vineri, 24 Mai Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: CuSO4*5H2O 

Descriere: substanţă solidă, de culoare albastra, inodoră.

Utilizări: Reactiv pentru analiza, productie chimica, productie si analiza farmaceutica.

Recomandări: Nociv in caz de inghitire, iritant pentru ochi si pentru piele. A nu se inspira praful. 

Nr. CAS:7758-99-8

Nr.CE: 231-847-6

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

 

Sulfat de cupru

Parametri

 

Densitate

2,29g/cm3

 

pH

3,5 – 4,5

 

Solubilitate in apa

317 g / l la 200C


Ambalare:
Acest produs si ambalajul sau se vor depozita ca un deseu periculos. A se evita aruncarea in mediul inconjurator.

Marcare:

Etichetare (Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008)

Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare

Atentie

Fraze de pericol

H302 Nociv in caz de inghitire

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor

H315 Provoaca iritarea pielii

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Depozitare: Se va păstra produsul într-un loc uscat, inchis ermetic.

Transport

Substante periculoase pentru mediu, solid, nos (contine sulfat de cupru)

Clasa 9 materiale periculoase, altele decât Cod de clasificare M7

Grupa de ambalare III

Etichetă 9

Număr de pericol 90

N. ONU 3077

Termen de garanţie: 6 luni.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!