Clorura ferica


Produsul va fi livrat
Miercuri, 19 Iunie Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: FeCl3

Descriere: substanţă lichidă, cu culoare brun-roşcată.

Utilizări: agent pentru tratarea apei provenite din sursele naturale, furnizată ulterior ca apă potabilă sau în tratarea apei în procesele industriale; agent pentru tratarea apei reziduale, a nămolurilor în instalaţiile de tratare ape reziduale; agent tratare biogaz în instalaţiile de tratare reziduuri; în industria de fabricare a pigmenţilor şi altor componenţi pe baza de fier, inclusiv utilizare ca şi catalizator; agent pentru decapare şi tratare suprafeţe; aplicaţii care implică remedierea solului; reactiv de laborator; în agrochimicale, etanşări, acoperiri. 

Recomandări: Se recomandă utilizarea mănuşilor de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.

CAS Nr. 7705-08-0
EINECS Nr. 231-729-4

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Clorură ferică

Parametri

pH

< 2

Temperatură de fierbere

106-120°C

Punctul de topire

- 12°C


Ambalare:
Cisterne CF protejate anticoroziv; autocisterne protejate anticoroziv; butoaie din mase plastice prevăzute cu dopuri din acelaşi material; alte ambalaje care asigură integritatea cantitativă şi calitativă a produsului.

Marcare:

Simboluri de pericol: 

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol:

H302: Nociv în caz de înghiţire;

H315: Provoacă iritarea pielii;

H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H318: Provoacă leziuni oculare grave;

H290: Poate fi coroziv pentru metale.

Depozitare: Produsul se depozitează în ambalajul original sau în rezervoare protejate anticoroziv, în condiţii de închidere etanşă în spaţii special amenajate. Locurile de depozitare trebuiesc bine ventilate, ferite de acţiunea căldurii, umidităţii şi a intemperiilor, separat de substanţe inflamabile, combustibile şi/sau incompatibile. Pardoseala depozitelor trebuie să fie impermeabilă, rezistentă la coroziune. În depozite trebuie să existe substanţe necesare neutralizării (produşi alcalini).

Transport:

Nr. UN /Nr. HI: 2582 / 80

Clasa / Cod de clasificare: 8 / C1 - substanţă lichidă anorganică cu caracter acid, coroziv, fără risc auxiliar

Termen de garanţie: 24 de luni.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!