Apa amoniacala


Produsul va fi livrat
Miercuri, 19 Iunie Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: NH4OH

Descriere: Lichid limpede până la slab opalescent

Utilizări: Uz industrial - fabricaţia sau formularea produselor chimice, agent de corecţie a pH- ului, reactiv de laborator.

Recomandări: Asiguraţi în spaţiile de lucru închise o bună ventilaţie generală şi locală. Prevedeţi duşuri şi fântâni pentru spălări oculare în vecinatatea zonelor de lucru. Utilizaţi echipament de protecţie individual corespunzător. Evitaţi degradarea ambalajelor în timpul manipularii. Manipularea produsului se face la distanţă de sursele de foc şi flacara deschisă. Este interzis consumul de alimente, băutura, fumatul în timpul lucrului cu acest produs.

CAS Nr. 1336-21-6
EINECS Nr. 215-647-6

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Apa amoniacală

Parametri

Densitate relativa la 20°C

0.9 g/cm3

pH

11,7

Temperatură de fierbere

37.7 ° C (valoare pentru amoniacul gazos)


Ambalare:
Cisterne, autocisterne, butoaie de PVC, butoaie TDA Oţel obişnuit, tablă decapată.

Materialele folostite sunt: Plastice – tip teflon, PVC (la 22 grade C), polipropilena (la 48 grade C), Metale - tip inox inox 316; oţel obişnuit, Nemetale – tip carbon grafit.

Marcare:

Simboluri de pericol:

      GHS 05              GHS 09

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol: H 314: Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor

H 335: Poate provoca iritarea cailor respiratorii. H 400: Foarte toxic pentru mediul acvatic

Depozitare: Produsul se depozitează în ambalajul original sau în rezervoare, în condiţii de închidere etanşă, în spaţii special amenajate, curate, uscate, bine ventilate, separat de substanţe incompatibile (acizi tari, oxidanţi puternici, halogeni). Locurile de depozitare trebuie ferite de acţiunea căldurii, a surselor directe de foc (temperatura maximă recomandată este 40 grade C). În depozite vor exista cuve de retenţie pentru colectarea eventualelor pierderi accidentale şi deasemenea substanţe ce vor asigura neutralizarea acestora. Gradul maxim de umplere al ambalajului este de 90%.

Transport:

     - Nr. UN /Nr. HI                            2672/ 80

     - Clasa / Cod de clasificare            8 / C5 – lichid coroziv, anorganic

     - Denumirea produsului                 AMONIAC ÎN SOLUŢIE apoasă

     - Grupa de ambalare                      III – substantaţă cu periculozitate scazută la ambalare

     - Etichete                                        8 –substanţă coroziv                     

Termen de garanţie: 6 luni

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!