Acetat de sodiu


Produsul va fi livrat
Luni, 29 Aprilie Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: C2H3NaO2

Descriere: pulbere incoloră, inodoră.

Utilizări: Reactiv pentru analiză 

Recomandări: Îmbrăcămintea de protecţie trebuie selectată specific locului de muncă, în funcţie de concentraţia şi cantitatea de materiale cu risc manipulate. Rezistenţa, la chimicale, a îmbrăcăminţii de protecţie trebuie să fie stabilită cu furnizorul. Schimbaţi îmbrăcămintea contaminată. Spălaţi mâinile după lucrul cu substanţa.

CAS Nr. 127-09-3
EINECS Nr. 204-823-8

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Acetat de sodiu

Parametri

Densitate

1,52 g/cm 3

pH

7,5 - 9,2 la 30 g/l 20 °C

Temperatură de fierbere

> 400 °C

Punctul de topire

324 °C


Ambalare:
Acidul acetic se ambalează în IBC de 1000. Ambalajele contaminate se vor goli în mod optim, după o curăţare corespunzătoare ele pot fi transmise la refolosire.

Marcare: 

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Nu este o substanţă periculoasă conform cu GHS.

Etichetare (67/548/CEE sau 1999/45/CE): În conformitate cu directivele CE sau legile naţionale respective, produsul nu trebuie să poarte etichetă.

Depozitare: Închis ermetic. Uscat. Temperatura de depozitare: fără restricţii.

Transport: Nu este clasificat ca produs periculos în sensul reglementărilor de transport.

Termen de garanţie: 6 luni.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!