Dezinfectant biocid - Clorura de var


Produsul va fi livrat
Miercuri, 19 Iunie Cere oferta


Descriere

Clorura de var reprezinta un dezifectant de tip biocid, comercializat de BADS Brasov in baza avizului Ministerului Sanatatii Nr. 4605BIO/02/12.19. Acest produs este un dezinfectant ce nu poate fi aplicat in mod direct la oameni sau animale.

Aria de aplicare: Suprafete, material, echipamente, pereti, podele, amplasamente publice, tratarea/curatarea bazinelor si iazurilor. Agent pentru dezinfectare a apei potabile

Formulă chimică: CaOCl2 

Descriere: Praf cu ușoare aglomerări, alb până la cenușiu deschis sau alb-gălbui, cu miros înțepător. 

Recomandări: Se recomandă utilizarea mănuşilor corespunzătoare, a ochelarilor de protecţie chimică perfect adecvaţi. Manuşile de protecţie vor fi confecţionate, obligatoriu, dintr-un material impermeabil şi rezistent la preparatul respectiv.

CAS Nr. 7778-54-3
EINECS Nr. 231-908-7

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Clorură de var

Parametri

Densitate

0.65 g/cm3

Solubilitate la 250 C

18.00%

Punct de topire

1000


Ambalare:
Saci de polietilenă, introduși în saci de polipropilenă cusuți, masa neta 30 kg. Alte ambalaje care asigură integritatea cantitativă și calitativă a produsului.

Materiale recomandate: materiale plastice: polietilenă, policlorură de vinil, polipropilenă, teflon, polyester. Elastomeri: cauciucuri butilice, EPDM, viton, neopren, hypalon. Metale: butoaie metalice.

Marcare:

Denumirea etichetei: Clorură de var

Cuvânt de avertizare: Pericol 

Simbol de pericol:

Fraza de pericol: H 272: Poate agrava un incendiu; oxidant

H 302: Nociv în caz de înghițire

H 314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

H 400: Foarte toxic pentru organismul acvatic 

Depozitare: Produsul se obține și comercializează sub formă de praf cu ușoare aglomerări. Produsul se depozitează și se păstrează în ambalajul original, închis etanș, în magazii curate, uscate, bine ventilate, acoperite, ferit de căldură, umezeală și substanțe incompatibile. Se recomandă ca temperatura în spațiile de depozitare să nu depășească 250 C. Produsul nu se depozitează în stive mari de saci timp îndelungat, deoarece se poate descompune, ceea ce duce la scăderea conținutului în clor activ. Deasemenea, transportul în stive mari de saci cu produs, timp îndelungat, poate produce degajarea de gaze toxice, autoaprinderea produsului și aprinderea ambalajului. Asigurarea integrității ambalajelor pe perioada transportului și depozitării conferă stabilitate produsului.

Transport:

- Nr UN / HI

3486/ 58

 

- Clasa/Cod clasificare

5.1/ OC2- solid anorganic oxidant, coroziv

- Denumirea produsului

Hipoclorit de calciu mixtură, uscată, corozivă cu un conținut mai mare de

 

10% dar nu mai mult de 39% clor activ

 

- Grupa ambalare

III – substanță cu periculozitate scazută la ambalare

- Etichete pentru transport

 

 

 

5.1 - solid comburant   8 -coroziv

periculos pentru mediu

 

Termen de garanţie: 6 luni.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!