Acid formic


Produsul va fi livrat
Miercuri, 19 Iunie Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: CH2O2

Descriere: substanta lichidă, incoloră până la galbenă, miros înţepător.

Utilizări: produs intermediar

Recomandări: A nu se inspira praful sau ceața de vapori. Spălaţi-vă temeinic cu multa apă și săpun după utilzare. A se purta mănuşi/îmbrăcăminte de protecție și echipament de protecție a ochilor/ a feţei.

CAS Nr. 64-18-6
EINECS 200-579-1

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 

Acid formic

Parametri

Densitate

1,195 g/cm3 (20 °C)

pH

2,2 (10 g/l, 20 °C)

Temperatură de fierbere

107,3 °C

Punctul de topire

-13 °C


Ambalare:
Ambalajele contaminate trebuie să fie golite cât mai repede posibil; apoi ele pot fi reciclate după ce au fost limpezite corespunzător.

Marcare: 

Simboluri de pericol : 

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de risc:

Provoacă arsuri ale pielii şi leziuni oculare grave.

Depozitare: A se separa de baze si substante care formeaza baze. Alte indicaţii ce se referă la condiţiile de stocare: Risc de explozie in cazul inchiderii etanse la gaz.

Stabilitate la stocare:

Temperatură de depozitare: < 30 °C

Durata depozitării: <= 36 luni

Transport: ADR

Clasă de pericol:                    8

Grupa de ambalaj:                II

Numar ID:                           UN 1779

Eticheta de pericol:               8, 3

Denumirea tehnica a expedierii: FORMIC ACID

Termen de garanţie: 3 ani

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!