Policlorura de aluminiu


Produsul va fi livrat
Vineri, 24 Mai Cere oferta


Descriere

Formula chimica: (AlnOHmCl3n-m)

Descriere: soluţie gălbuie 

Utilizări: Precipitarea fosfaţilor, combaterea fenomenului de umflare, coagularea grăsimilor şi a altor substanţe lipofile, reducerea indexului de nămol şi creşterea ratei de sedimentare, îmbunătăţirea proceselor de nitrificare - deni-trificare, tratarea apelor potabile, tratarea apelor uzate, tratarea apelor industriale sau de proces.

Recomandări: se recomandă manipularea acesteia cu respectarea măsurilor de securitate a muncii, referitoare la substanţele corozive. Se vor purta mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. În caz de stropire, locul se va spăla cu multă apă şi se va solicita asistenţă medicală.

CAS: 1327-41-9
EINECS: 215-477-2

 

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 

Caracteristici

%

Aspect

Soluţie gălbuie

Densitate la 20 0 C

1.38 ± 0.05 g/cm3

Bazicitate

36-42 %

 

Ambalare: În bidoane de 20 şi 50 de litrii, containere IBC de 1000 de litri.

Marcare: Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Produsul nu este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP).

Pictograme de pericol

GHS05

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol: H290 Poate fi corosiv pentru metale.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

Depozitare: Respectarea calități rezervoarelor: PE, PP, PVC, fibră de sticla, poliester, beton acoperit cu epoxi, oțelcauciucat.

Materiale de evitat: Alumminiu, cupru, fier, din oțel nealiat, suprafețe galvanizate.

A se proteja de îngheţ.

Rezervoarele se vor închide ermetic. 

Transport: Policlorura de aluminiu poate fi transportată în conformitate cu reglementările de transport pentru mărfuri periculoase, clasa de pericol 8, substanţă corozivă.

Termen de garanţie: 6 luni de la data fabricaţiei.

Policlorura de aluminiu

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!