Alcool izopropilic


Produsul va fi livrat
Miercuri, 19 Iunie Cere oferta


Descriere

Formual chimica: C3H8O

Descriere: lichid limpede, incolor, cu miros alcoolic.

Utilizări: Materie primă pentru substanţe fotochimice. Materie primă pentru substanţe de curățire, respectiv de dezinfectare, substanța pentru conducerea procesului, solvent, utilizare industrială.

Recomandări: Se va asigura o ventilaţie adecvată. Vaporii sunt mai grei decât aerul şi se pot răspândi pe podea. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. A nu se lăsa să pătrundă în canalizare (pericol de explozie). A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

CAS Nr. 67-63-0
EINECS Nr. 200-661-7

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 

Alcool izopropilic

Parametri

Densitate

0,7855 g/cm3, 20 °C

pH

Nu se aplică

Temperatură de fierbere

82 °C

Punctul de topire

-89 °C


Ambalare
: Flacon 1l

Marcare:

Etichetare conform Regulament (CE) Nr. 1272/2008

Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare : Pericol

- Fraze de pericol

H225: Lichid și vapori foarte inflamabili.

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H336: Poate provoca somnolență și amețeală. 

Depozitare: Produsul se va păstra la loc rece. Trebuie asigurate pardoseli impermeabile și rezistente la solvenți. Produsul se pastrează în recipienți închiși ermetic, în locuri bine aerisite. Materiale adecvate pentru rezervoare: oțel inox și cupru. Materiale neadecvate pentru rezervoare: aluminiu. Nu se depozitează împreună cu agenți oxidanți puternici. Se va depozita la temperaturi cuprinse între 5 - 25ºC.

Transport: Clasa de pericol pentru transport: ADR – 3.

Termen de garanţie: 12 luni.

Alcool izopropilic

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!