In contextul COVID19, BADS este #SOLIDARA cu Romania. Punem la dispozitie viziere de protectie 100% fabricate in Romania Detalii 

Clorura de calciu


Produsul va fi livrat
Vineri, 17 Iulie Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: CaCl2

Descriere: substanţă lichidă limpede până la slab opalescent, incoloră până la gălbui sau cenuşiu /substanţă solidă-granule, fulgi, solzi, pelete, alb-gălbui.

Utilizări: Agent de dezgheţare; combaterea poleiului, gheţii şi zăpezii de pe drumuri; combaterea prafului de pe căile rutiere; agent industrial de procesare; aditiv pentru fabricarea maselor plastice; obţinerea de săruri de calciu; agent pentru tratare ape reziduale; în industria hârtiei; în industria farmaceutică, în metalurgia neferoasă, la construcţia şi exploatarea şoselelor, agent de uscare a gazelor şi a lichidelor, industria minieră, industria alimentară: agent de procesare, aditiv alimentar; aditiv în erbicide, regulator de pH, reactiv de laborator.

Recomandări: se recomandă asigurarea spaţiilor de lucru închise cu o bună ventilaţie generală şi locală. Prevedeţi duşuri şi fântâni pentru spălări oculare în vecinatatea zonelor de lucru. Utilizaţi echipament de protecţie individual corespunzător. Evitaţi degradarea ambalajelor în timpul manipulării. Este interzis consumul de alimente, băutură, fumatul în timpul lucrului cu acest produs.

CAS Nr. 10043-52-4
EINECS Nr. 233-140-8

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Corură de calciu

Parametri

Densitate

1.29 g/cm3 (sol. 30%); 1.32 g/cm3 (sol. 34%); 1.34 g/cm3 (sol. 35%); 2.1 g/cm3 (produs de conc. 77-80%)

Temperatură de fierbere

1140C (sol. 34%); >16000C (produs anhidru)

Punctul de topire

-550C (sol. 30%); -20.50C (sol. 34%); -13.50C (sol.35%); 
-51.60C (produs de conc. 68.7%); 772oC (produs anhidru)


Ambalare:
Produsul soluţie: cisterne CF, autocisterne; containere din materiale compatibile cu produsul, depozitate pe palet de lemn – ecobulk; alte recipiente din materiale compatibile cu produsul, de diferite capacităţi, funcţie de cerinţele clientului; ambalajele utilizate trebuie să asigure integritatea cantitativă şi calitativă a produsului. Produsul solid: saci din polietilenă asiguraţi prin legare, introduşi în saci de polipropilenă cusuţi.

Marcare:

Simboluri de pericol:

GHS07

Cuvânt de avertizare: ATENŢIE

Fraze de precauţie:
Prevenire:
P264: Spălaţi-vă mâinile/faţa după utilizare
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament protecţie a ochilor / echipament de protecţie a feţei.

Depozitare: Produsul solid se depozitează şi se păstrează în ambalajul original, închis etanş, în încăperi acoperite, uscate, curate, ferite de umezeală şi substanţe incompatibile. Produsul soluţie se depozitează şi se pastrează în ambalajul original, închis etanş sau în rezervoare în care să nu îşi modifice proprietăţile. Produsul are proprietăţi higroscopice. Se prevăd scurgeri astfel încât în cazul deversărilor accidentale evacuarea produsului să se faca în siguranţă. Este recomandată verificarea periodică a etanşeităţii recipientelor cu produs. Gradul maxim de umplere al ambalajului este de 98%.

Transport: Produsul nu este supus prescripţiilor RID, ADR, IMDG, IATA/ICAO

Termen de garanţie: 24 de luni.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!