Acid azotic


Produsul va fi livrat
Luni, 29 Aprilie Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: HNO3

Descriere: Lichid incolor,cu miros caracteristic sufocant.

Utilizări: Produsul este utilizat ca reactiv pentru analize fizico-chimice și în diverse scopuri industriale.

Recomandări: Personalul care manipulează produsul va fi instruit corespunzător pentru a nu intra în contact direct cu produsul sau cu vaporii acestuia. Acidul azotic este un produs coroziv și iritant ce provoacă arsuri grave, de aceea locurile de manipulare și depozitare vor fi dotate cu soluții neutralizante precum și cu surse de apă.

CAS Nr. 7697-37-2
EINECS Nr. 231-714-2 

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Acid Azotic

Parametri

 Densitate

1.34 g/cm3(55%)
1.39 g/cm3(65%)

pH

Puternic acid

Presiunea de vapori

51 mm Hg@250C

Temperatură de fierbere

102°C (45%)

 

Ambalare: Materiale nerecomandate pentru containere: Aluminiu.

Marcare:

Clasificare pericol: H272, H314

Pictograma GHS

      GHS03                GHS05

Cuvânt de avertizare : Pericol.

Fraze de precauție : P201, P280, P305 + P351 + P338, P303 + P361 + P353, P304+P340

Fraze de pericol: H314, H272, H290

Depozitare: Ambalajele cu produs se depozitează în încăperi uscate și răcoroase ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare. Pavimentul spațiilor de depozitare vor fi placate cu gresie antiacidă. Operațiile de manipulare, transport și depozitare vor fi executate numai de lucrători special instruiți și supravegheați de persoane cu atribuții în acest scop, ce asigură respectarea măsurilor de securitate a muncii. Amenajarea în zonă a unor dușuri de urgență și a unor fântâni cu jet ascendent pentru spălarea ochilor în caz de stropiri accidentale.

Transport:

Încărcăturile de pe mijloacele de transport vor fi asigurate împotriva deplasării, răsturnării sau căderii și nu vor depăși capacitatea maximă a acestora. Nu se transporta împreună cu substanțe incompatibile (substanțe combustibile sau organice). La transport se folosesc ambalaje închise etanș care să asigure integritatea produsului.

RID/ADR : clasa 8 ; cod clasificare

OC1 Grupa de ambalare : II

UN 2031

Categoria de transport : 2

Termen de garanţie: 3 ani.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!