Bicarbonat de sodiu


Produsul va fi livrat
Miercuri, 19 Iunie Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: NaHCO3

Descriere: cristalin pulbere, culoare albă, inodor.

Utilizări: în industria alimentară ca agent de dospire și alcalinizare, reactiv în laboratoare și în diverse scopuri industriale.

Recomandări: Se va evita formarea de praf. Se va prevedea o ventilaţie şi un sistem adecvat de colectare a prafului la nivelul echipamentului.

CAS Nr. 144-55-8
EINECS Nr. 205-633-8

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 

Bicarbonat de sodiu

Parametri

Densitate relativa

 2,2 g

pH

8, 6 cm

Solubilitate în apă:

96 g/l (20 °C)

Descompunere termică

> 60 °C


Ambalare
: Flacoane de polietilenă cu gât filetat și capac, cu un conținut net de 1 kg sau saci de polietilenă introduși în saci de hârtie, cu un conținut net de 25 kg.

Marcare: 

Etichetare în conformitate cu cerințele Regulamentului 1272/2008/EC. Produsul nu este clasificat drept periculos în conformitate cu Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008. Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: Sodium hydrogencarbonate.

Depozitare: Păstraţi ambalajul închis ermetic şi uscat (ferit de umiditate). Nu se va depozita lângă acizi.

Transport:

Numărul ONU: Nu se aplică

Denumirea corectă ONU pentru expediţie: Nu se aplică 

Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu se aplică

Grup de ambalaje: Nu se aplică

Pericole pentru mediul înconjurător: Nu se aplică 

Precauţii speciale pentru utilizatori: Nu se aplică 

Termen de garanţie: 24 luni. 

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!