Clorura de metilen


Produsul va fi livrat
Vineri, 24 Mai Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: Cl2CH2 

Descriere: substanţă lichidă, incoloră, cu miros dulceag, caracteristic.

Utilizari: clorura de metilen pură este utilizată ca o componentă în amestecurile de gaze pentru igienă industrială, pentru instrumentalizare în industria petrochimică, în diferite reacţii chimice, pentru fabricarea amestecurilor de calibrare.

Recomandări: Se recomandă utilizarea mănuşilor de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.

CAS Nr. 75-09-2
EINECS Nr. 200-838-9

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Clorură de metilen

Parametri

Densitate

1,33 g/cm3(20 °C)

Punctul de fierbere

40 °C

Solubilitate în apă

13,7 g/l (20 °C)


Ambalare:

Materiale adecvate pentru containere: oţel, sticlă.

Materiale neadaptate pentru containere: metale uşoare - aluminiu. 

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător.

Marcare:

 

Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC

 

Simboluri de pericol:

 

Cuvânt de avertizare:

Atenţie

Fraze de pericol:

H351 - Susceptibil de a provoca cancer.


Depozitat:
Se va păstra într-un loc uscat, rece şi bine ventilat. Se va păstra într-o zonă prevăzută cu podea rezistentă la solvenţi.

Transport:

Clasa ADR: 6.1

Nr.de identificare a pericolului: 6.1; T1; 60;

(Cod de restricţionare în tuneluri)

Termen de garanţie: 24 de luni.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!