Acid oxalic


Produsul va fi livrat
Miercuri, 19 Iunie Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: C2H2O4

Descriere: pulbere cristalina, incolora cu miros înțepător.

Utilizări: Este folosit drept decolorant în industria textilă, pentru tratamente anti-rugină și de către restauratorii de obiecte din lemn. Acidul oxalic vaporizat este folosit de unii apicultori drept insecticid împotriva acarianului parazit Varroa.

Recomandări: Se va evita inhalarea, ingerarea şi contactul cu pielea şi ochii. Se va asigura ventilaţie corespunzătoare, în special în locurile închise. Nu purtati lentile de contact atunci cand manipulati acest produs.

CAS Nr. 6153-56-6
EINECS Nr. 205-634-3

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Acid Acetic

Parametri

Densitate

0,813 (EU Method A.3

pH

0,7 (50 g/l)

Temperatură de aprindere

> 400 °C (EU Method A.16)

Descompunere termica

> 160 °C

 

Ambalare: Acidul oxalic este ambalat la sac de 25 de kilograme

Marcare:

Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC

Simboluri de pericol :      

Cuvânt de avertizare : Pericol

Fraze de pericol : H302 Nociv în caz de înghiţire. H312 Nociv în contact cu pielea. H318 Provoacă leziuni oculare grave.

Depozitare: Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat şi bine ventilat. materiale care trebuie evitate: Incompatibil cu acizi tari şi agenţi oxidanţi

Transport: ADR : Bunuri nepericuloase în accepţia autorităţilor de transport internaţionale ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, ICAO/IATA-D

Termen de garanţie: 12 luni.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!