Sare de revenire


Produsul va fi livrat
Luni, 29 Aprilie Cere oferta


Descriere

Denumire comerciala: SR 140

Descriere: un amestec de cristale mărunte alb gălbui, inodor.

Utilizări: Preparatul chimic se utilizează la tratamentele termice de călire și revenire ale oțelurilor de către firmele din industria constructoare de mașini.

Recomandări: Nu se va lucra decât cu echipament de protecție. Produsul se va păstra la loc uscat și rece în rezervoare închise ermetic. Este necesară o ventilație locală prin aspirație. Trebuie evitată formarea de praf. Se vor îndepărta sursele de incendiu iar fumatul este interzis.

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Carcateristici

Parametrii

Densitatea la 200° C

2,20 g/cm3

Punctul de topire

2710° C (azotit de sodiu)

3080° C (azotat de sodiu)

Temperatura de fierbere

3800° C (pentru azotatul de sodiu)


Ambalare:
ambalarea este la sac de 25 de kilograme.

Marcare:

Simboluri de pericol: 

Simbol (GHS):

GHS03, GHS06, GHS07, GHS09

Cuvant de avertizare:

Pericol

Fraze de pericol:

H272 - Poate agrava un incendiu; oxidant;

 

H301 - Toxic în caz de înghițire;

 

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor;

Fraze de precauție:

H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic 


Depozitare:
Spațiile de depozitare vor fi ferite de surse de foc și căldura razelor solare și umezeală. De asemenea vor fi ventilate. Indicații cu privire la stocarea mixtă :A se păstra la loc uscat și rece. Nu se va depozita împreună cu acizi ,substanțe inflamabile sau materiale combustibile.

Transport: Preparatul nu este clasificat ca marfă periculoasă din punct de vedere al clasificării de transport.

Termen de garanție: 24 de luni

Sare de revenire

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!