Acid peracetic


Produsul va fi livrat
Miercuri, 19 Iunie Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: C2H4O3

Descriere: Pulbere cristalina alba, cristale incolore sau granule.

Utilizări: Pentru folosirea industrială tratarea apei

Recomandări: Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. A nu se inhala vaporii, aerosolii, ceţurile

de dispersie. A se asigura o bună aerisire a încăperii.A se purta ochelari de protectori strânşi cu etanşare sau ochelari de protecţie cu protecţie laterală. A se purta îmbrăcăminte rezistentă la acizi.

CAS Nr. 79-21-0
EINECS Nr. 201-186-8

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Acid Acetic

Parametri

Densitate 20°C

1.15 g/cm3

Punct de aprindere

79°C

Punct/domeniu de topire

ca. -50 °C

Ambalare: Acidul peracetic se ambaleaza in bidoane de 25 de L.

Marcare: 

Simboluri de pericol : 

R10 Inflamabil

R7 Poate provoca un incendiu

R20/21/22  Nociv prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire

R35 Provoaca arsuri grave

R 50 Foarte toxic pentru organismele acvatice

Depozitare: rece, bine ventilat, curat, care se poate închide.

Recomandare: pardoseală rezistentă la acizi.

A se folosi numai recipienţi admişi pentru:acid peracetic.

A nu se închide produsul în recipienteşi conducte fără ventilaţie

Transport terestru ADR/RID/GGVSEB

 

Clasa

5.2

Etichete ADR/RID

5.2 (8)

Nr. ONU

3109

Tablou de avertizare

539 / 3109


Termen de garanţie
:1 an.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!