Detergent industrial


Produsul va fi livrat
Vineri, 24 Mai Cere oferta


Descriere

Denumire comercială: A-clean Wheel Cleaner

Descriere: lichid roz cu miros puternic înțepător.

Utilizări: Decapare,degresare.

Recomandări: În timpul utilizării soluţiei se interzice mâncatul, băutulşi fumatul. Se va purta îmbrăcămintea de protecţie. Se vor respecta prevederile de protecţia muncii şi a siguranţei..

CAS Nr. nu se aplică
EINECS Nr. nu se aplică

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Acid Acetic

Parametri

Densitate

1.15 g/cm 3

pH

<1.5

Temperatură de fierbere

82°C

Punctul de topire

Nu se aplică 


Ambalare:
Detergentul este ambalat la sac de 25 de kilograme

Marcare: H290 Poate fi corosiv pentru metale.

H300 Mortal în caz de înghiţire.

H301 Toxic în caz de înghiţire.

H302 Nociv în caz de înghiţire.

H310 Mortal în contact cu pielea.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H330 Mortal în caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 

Depozitare: A se păstra la loc uscat şi rece, în recipienţi bine închişi. Se va evita contactul produsului cu materiale oxidante, metale şi puternice soluţii bazice.

Transport:

Nr. Kemler: 86

Nr. EMS: F-A,S-B

ADR / RIB: 8, grupa: II

Termen de garanție: 24 de luni.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!