Acid acetic


Produsul va fi livrat
Miercuri, 19 Iunie Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: C2H4O2

Descriere: substanţă lichidă, incoloră, cu miros caracteristic, inţepator.

Utilizări: Intermediar de sinteză, agrochimicale, agent de curăţire, procesarea produselor chimice.
Recomandări:
Se va evita contactul cu pielea şi ochii. Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi foc. Se va asigura un sistem de ventilaţie adecvat. Nu se va permite să intre în ochi, să se depună pe piele sau pe haine. Nu se vor respira vaporii sau jetul de pulverizare. Se va folosi numai într-o zonă echipată cu un duş de protecţie.

CAS Nr. 64-19-7
EINECS Nr. 200-580-7

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Acid Acetic

Parametri

Densitate

1.045 g/ml la 25°C

pH

2.4 la 60 g/l

Temperatură de fierbere

118°C

Punctul de topire

17°C


Ambalare:
Acidul acetic se ambalează în IBC de 1000. Ambalajele contaminate se vor goli în mod optim, după o curăţare corespunzătoare ele pot fi transmise la refolosire. 

Marcare:

Simboluri de pericol:

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol:

H226 - Lichid şi vapori inflamabili

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor

Depozitare: A se păstra departe de: baze, amine. Se va păstra ermetic închis, într-un loc uscat, rece şi bine ventilat. Se va manipula si deschide cu grijă containerul.

Transport:

Clasă de pericol

Riscuri secundare

Cod de clasificare

Grup de ambalaje

Periculos pentru mediul înconjurător

Termen de garanţie: 6 luni.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!