Apa oxigenata


Produsul va fi livrat
Miercuri, 19 Iunie Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: H2O2

Descriere: Lichid incolor cu miros înțepător.

Utilizări: Agent de albire, agent oxidant , generator de oxigen , intermediar de sinteză, produs pentru formulări, tratare apa, agent de spălare în industrie, biocid.

Recomandări: Nu deterioraţi fizic containerele/recipientele cu produs. Personalul muncitor desemnat să manipuleze produsul va trebui să poarte echipament complet de protecţie.Se va evita expunerea la căldură şi contaminarea produsului. Peroxidul de hidrogen va fi depozitat numai în containere prevăzute cu guri de aerisire. În timpul manipulării se vor utiliza numai echipamente confecţionate din aluminiu, sticlă, polietilenă şi scule antiex.

CAS Nr. 7722-84-1
EINECS Nr. 231-765-0

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 

Apa oxigenată

Parametri

Densitate relativa

1,19

pH

1,0-3,0(soluţie 1%=5,0-6,0)

Temperatură de fierbere

1140C

Punct de topire

-520C


Ambalare
: Materiale compatibile pentru depozitare și transport: recipienţi de sticlă, aluminiu, polietilenă de înaltă densitate, oţel inox 304 L şi 316 L prevăzuţi cu capac cu ventil. Containerele/recipienţii utilizate la depozitarea şi transportul peroxidului de hidrogen se vor utiliza exclusiv pentru acest produs. Containerele /recipienţii cu peroxid de hidrogen în orice concentraţie nu se vor depozita pe paleţi din lemn .

Toate categoriile de ambalaje se vor spăla cu multă apă atât la interior cât şi la exterior în staţii de spălare special amenajate. După spălare se clătesc cu apă demineralizată pentru îndepărtarea oricăror urme de impurităţi care favorizează descompunerea accelerată a produsului.

Marcare: 

Cuvânt de avertizare:

Pericol Pictograme pericol

GHS03:Oxidant

GHS07: Atenție (Semnul exclamarii)

GHS05: coroziune

Fraze de pericol pentru peroxid de hidrogen 50%

H272: Poate agrava un incendiu; oxidant.

H302: Oral: Toxicitate Acută, categ.4

H315: Provoacă iritarea pielii.

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

H335: Poate provocă iritarea căilor respiratorii 

Depozitare: Peroxidul de hidrogen se depozitează, numai după ce a fost stabilizat, în containere prevăzute cu aerisire. Depozitarea se face într-o zonă rece, bine ventilată, departe de substanţele incompatibile şi surse de căldură. Substante incompatibile: materiale combustibile, agenti reducatori, compusi organici, metale, oxizi metalici, baze, acetone. Polipropilena nu este acceptată ca material ce vine în contact cu peroxidul de hidrogen.

Transport

Număr ONU

Numele propriu de expediere 

Numar ONU

2014

Numele propriu de expediere

Peroxid de hidrogen în soluţie apoasă conţinând între 50% peroxid de hidrogen, stabilizat

Clasa de pericol

 5.1

Clasă subsidiară de risc

 8

Grupa de ambalare

II 

Panou de pericol

58/2014

(Nr. de identificare a pericolului
58 )
(Nr. de identificare ONU
2014) 

 


Termen de garanţie
: 12 luni.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!