Hidrosulfit de sodiu


Produsul va fi livrat
Vineri, 24 Mai Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: Na2S2O4

Descriere: substanţă solidă, inodoră.

Utilizări: Agent de înălbire cu uz industrial.

Recomandări: Evitați contactul cu pielea și ochii, inhalarea vaporilor și a ceții. Nu folosiți recipiente goale înainte de a fi curățate. Înaintea operațiilor de transfer, asigurați-vă că în recipiente nu sunt materiale rezidue incompatibile.

Hainele contaminate trebuie înlocuite înainte de accesul la zona de prânz. Nu mincati sau beti in timpul lucrului

CAS Nr. 7775-14-6
EINECS Nr. 231-890-0

 

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Acid Acetic

Parametri

Densitate

0,9-1,1

pH

7,5-10 (1%)

Temperatură de autoaprindere

>100°C

Punctul de topire

>90°C

 

Ambalare: Hidrosulfitul de sodiu este ambalat la butoi de 50 de kilograme

Marcare: Elemente pentru etichetă Simboluri: 

Indicațiii de Pericol:

H251 Se autoîncălzește, pericol de aprindere.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Depozitare: Pastrati intotdeauna containerele inchise etans. A se feri de flacari necontrolate, scintei si surse de caldura. Evitati expunerea directa la soare. Țineți departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. Materiale incompatibile. A se pastra la distanta de apa sau medii umed. A se pastra la distanta de acizi. A se pastra la distanta de oxidanti

Instructiuni privind spatiile de depozitare: Spatii ventilate adecvat

Transport:

Numărul ONU

ADR-UN Number: 1384

IATA-UN Number: 1384

IMDG-UN Number: 1384

Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR-Shipping Name: SODIUM DITHIONITE (SODIUM HYDROSULFITE) IATA-Shipping Name:

SODIUM DITHIONITE (SODIUM HYDROSULFITE)

IMDG-Shipping Name: SODIUM DITHIONITE (SODIUM HYDROSULFITE)

Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR-Class: 4.2

IATA-Class: 4.2

IATA-Label: 4.2

IMDG-Class: 14.4.

Grupul de ambalare

4.2

ADR-Packing Group: II

IATA-Packing group: II

IMDG-Packing group:

Termen de garanție: 24 de luni

Hidrosulfit de sodiu

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!