Acid fosforic


Produsul va fi livrat
Luni, 29 Aprilie Cere oferta


Descriere

Formulă chimică: H3PO4

Descriere: substanţă lichidă, incoloră până la verzui, inodoră. 

Utilizări: Sinteză chimică, tratări metale, industrie alimentară etc

Recomandări: se recomandă utilizarea mănuşilor de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. A se păstra ambalajul închis ermetic. Se va folosi echipament de protecţie individual. Se va evita contactul cu pielea şi ochii. Nu se vor respira vaporii sau jetul de pulverizare. In locurile unde este manipulat acest produs vor fi prevazute instalatii speciale pentru spalarea ochilor, in caz de accident.

CAS Nr. 7664-38-2
EINECS Nr. 231-633-2

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Acid fosforic

Parametri

Densitate

ca. 1,7 g/cm3 (20 °C)

pH

< 1 (20 °C)

Temperatură de fierbere

158 °C

Punctul de topire

21 °C


Ambalare:
Acidul fosforic se ambalează în flacoane de polietilenă, închise foarte bine, cu un conţinut net de 1 kg.

Marcare:

Simboluri de pericol : 

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol: H290 Poate fi corosiv pentru metale.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor

Depozitare: Containerele se vor ţine închise ermetic şi se vor folosi numai containere originale. Recipientele se vor păstra închise etanş, în locuri de depozitare uscate, bine aerisite şi ventilate. Se depozitează departe de agenţi oxidanţi şi acizi. Recipientele se vor ţine departe de orice produs alimentar. Se va interzice fumatul şi consumul de alimente la locul de muncă, condiţii impuse de procesul tehnologic de producţie.

Transport: Substanţă neclasificată ADR pentru transport rutier sau feroviar. Acesta se va face cu mijloace de transport acoperite, dar ventilate.

Termen de garanţie: 24 de luni.

Alte produse chimice industriale

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!